ارسال نظر
-
اخبار سیاسی اجتماعی فرهنگی ـ خبرخوانی و اخبار روز

یادداشت و گفتگو

تصاویری از کیانیان و روزنامه نگاران در برج میلاد

عکس>  عکس روز- همشهری آنلاین: رضا کیانیان در یک تور رسانه ای با روزنامه نگاران به برج میلاد رفت و از ضرورت مقابله با آلودگی هوای تهران گفت. این رویداد را ضمیمه ۶ و ۷ روزنامه همشهری رقم زد. تصاویر همکارمان جواد گلزار را از این ماجرا ببینید:

نشست بررسی آلودگی هوای تهران در برج میلاد با حضور رضا کیانیان و اصحاب رسانه

عکس از جواد گلزار

نشست بررسی آلودگی هوای تهران در برج میلاد با حضور رضا کیانیان و اصحاب رسانه

عکس از جواد گلزار

نشست بررسی آلودگی هوای تهران در برج میلاد با حضور رضا کیانیان و اصحاب رسانه

عکس از جواد گلزار

نشست بررسی آلودگی هوای تهران در برج میلاد با حضور رضا کیانیان و اصحاب رسانه

عکس از جواد گلزار

نشست بررسی آلودگی هوای تهران در برج میلاد با حضور رضا کیانیان و اصحاب رسانه

عکس از جواد گلزار

نشست بررسی آلودگی هوای تهران در برج میلاد با حضور رضا کیانیان و اصحاب رسانه

عکس از جواد گلزار

نشست بررسی آلودگی هوای تهران در برج میلاد با حضور رضا کیانیان و اصحاب رسانه

عکس از جواد گلزار

نشست بررسی آلودگی هوای تهران در برج میلاد با حضور رضا کیانیان و اصحاب رسانه

عکس از جواد گلزار

نشست بررسی آلودگی هوای تهران در برج میلاد با حضور رضا کیانیان و اصحاب رسانه

عکس از جواد گلزار

نشست بررسی آلودگی هوای تهران در برج میلاد با حضور رضا کیانیان و اصحاب رسانه

عکس از جواد گلزار

نشست بررسی آلودگی هوای تهران در برج میلاد با حضور رضا کیانیان و اصحاب رسانه

عکس از جواد گلزار

نشست بررسی آلودگی هوای تهران در برج میلاد با حضور رضا کیانیان و اصحاب رسانه

عکس از جواد گلزار
گزارش خبری: برج میلاد؛ روزنامه نگاران و رضا کیانیان بر فراز شهر
کد خبر: 72045
ارسال نظر