ارسال نظر
-
اخبار سیاسی اجتماعی فرهنگی ـ خبرخوانی و اخبار روز

یادداشت و گفتگو

گزارش تصویری از افتتاح رواق دارالمرحمه حرم مطهر امام رضا (ع)

عکس>  عکس روز- همشهری آنلاین: رواق مبارکه درالمرحمه حرم مطهر رضوی افتتاح شد. این روابا زیربنای هفت هزار و ۹۰۰ مترمربع و پنج هزار و ۳۰۰ متر مربع فضای عبادی با ظرفیت بیش از ۱۰ هزار نفر نماز گزار احداث شده است.

رواق مبارکه درالمرحمه حرم مطهر امام رضا (ع)

همزمان با سالروز ولادت نبی مکرم اسلام (ص) و امام جعفر صادق (ع) ، رواق دارالمرحمه حرم مطهر امام رضا (ع) روز یکشنبه ۲۹ دی افتتاح شد

رواق مبارکه درالمرحمه حرم مطهر امام رضا (ع)

همزمان با سالروز ولادت نبی مکرم اسلام (ص) و امام جعفر صادق (ع) ، رواق دارالمرحمه حرم مطهر امام رضا (ع) روز یکشنبه ۲۹ دی افتتاح شد

رواق مبارکه درالمرحمه حرم مطهر امام رضا (ع)

همزمان با سالروز ولادت نبی مکرم اسلام (ص) و امام جعفر صادق (ع) ، رواق دارالمرحمه حرم مطهر امام رضا (ع) روز یکشنبه ۲۹ دی افتتاح شد

رواق مبارکه درالمرحمه حرم مطهر امام رضا (ع)

همزمان با سالروز ولادت نبی مکرم اسلام (ص) و امام جعفر صادق (ع) ، رواق دارالمرحمه حرم مطهر امام رضا (ع) روز یکشنبه ۲۹ دی افتتاح شد

رواق مبارکه درالمرحمه حرم مطهر امام رضا (ع)

همزمان با سالروز ولادت نبی مکرم اسلام (ص) و امام جعفر صادق (ع) ، رواق دارالمرحمه حرم مطهر امام رضا (ع) روز یکشنبه ۲۹ دی افتتاح شد

رواق مبارکه درالمرحمه حرم مطهر امام رضا (ع)

همزمان با سالروز ولادت نبی مکرم اسلام (ص) و امام جعفر صادق (ع) ، رواق دارالمرحمه حرم مطهر امام رضا (ع) روز یکشنبه ۲۹ دی افتتاح شد

رواق مبارکه درالمرحمه حرم مطهر امام رضا (ع)

همزمان با سالروز ولادت نبی مکرم اسلام (ص) و امام جعفر صادق (ع) ، رواق دارالمرحمه حرم مطهر امام رضا (ع) روز یکشنبه ۲۹ دی افتتاح شد

رواق مبارکه درالمرحمه حرم مطهر امام رضا (ع)

همزمان با سالروز ولادت نبی مکرم اسلام (ص) و امام جعفر صادق (ع) ، رواق دارالمرحمه حرم مطهر امام رضا (ع) روز یکشنبه ۲۹ دی افتتاح شد

رواق مبارکه درالمرحمه حرم مطهر امام رضا (ع)

همزمان با سالروز ولادت نبی مکرم اسلام (ص) و امام جعفر صادق (ع) ، رواق دارالمرحمه حرم مطهر امام رضا (ع) روز یکشنبه ۲۹ دی افتتاح شد

منبع: پایگاه اطلاع رسانی آستان قدس رضوی ؛ عکس ها از مسعود نوذری

افتتاح رواق دارالمرحمه حرم مطهر امام رضا (ع)
کد خبر: 72932
ارسال نظر